top-stacionar-maja

Úvod  >  Zdravotní péče

Zdravotní péče

Při zajišťování lékařské péče je respektována volba zákonného zástupce uživatele služby. Zdravotní péče je poskytována u ambulancích lékařů, kde jsou uživatelé služby registrováni.

delici-linka-maja


Denní stacionář a odlehčovací služba

Základní zdravotní péči uživatele sociální služby zajišťují zákonní zástupci, z čehož pro zákonného zástupce vyplývá povinnost informovat vrchní sestru o zdravotním stavu dítěte, nových skutečnostech, které by ovlivnily pobyt v zařízení. Pravidelně doplňovat předepsané léky uživatele služby a to včetně rozpisu.

V době pobytu dítěte v zařízení zodpovídají za běžnou ošetřovatelskou péči zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Potřebné vyšetření týkající se zdravotního stavu dítěte s cílem zkvalitnit poskytnutí péče o jeho osobu musí být konzultováno se zákonným zástupcem a to vždy před zajištěním samotného vyšetření. Zákonný zástupce musí dát k vyšetření souhlas.

delici-linka-maja

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Za zdravotní péči o uživatele domova zodpovídá vrchní sestra ve spolupráci se zaměstnanci způsobilými k výkonu zdravotnického povolání. I v těchto případech jsou zákonní zástupci informováni o plánovaných vyšetření, předepisování a podávání léků. Ke zdravotnickému úkonu je vždy vyžadován souhlas zákonného zástupce.

Odborní lékaři, kteří pečují o zdraví uživatelů služby

Uživatelé služby dochází v doprovodu zaměstnanců do ordinací odborných lékařů, kteří svoji činnost vykonávají pro širší klientelu města

  • stomatolog
  • dětský psychiatr
  • psycholog
  • neurolog

delici-linka-maja

 

Akce stacionáře "Mája"

maja-prava

Online

Právě připojeni - hostů: 109 

Finanční podpora - Mája

Sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a odlehčovací služba jsou v roce 2018 poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

logo-karlovarsky-kraj

DALŠÍ SPONZORY NAJDETE ZDE