top-stacionar-maja

Úvod  >  Výchova a vzdělání

Výchova a vzdělávání


Právo na vzdělání

Zařízení vytváří podmínky pro začlenění všech uživatelů služby do systematického školního vzdělávání.
Pracovník přistupuje ke každému dítěti individuálně s cílem realizace začlenění do školního vzdělávání, s ohledem na věk a schopnosti jednotlivce.

delici-linka-maja

Předškolní výchova

  • klíčový pracovník vede předškolní výchovu na základě individuálních plánů zpracovaných Speciálně pedagogickým centrem pro mentálně postižené
  • plány sestavuje na podkladě potřeb dítěte a vychází ze závěrů psychologického vyšetření
  • na základě přání zákonných zástupců zavede klíčový pracovník komunikační notýsek, který usnadní předávání požadavků a potřeb svěřeného


Školní vzdělávání

  • vzdělávání v ZŠ Cheb
  • volbou městské školy vytváří zařízení podmínky k integraci chlapců a děvčat mezi vrstevníky, kteří nejsou postiženi a lidmi, kteří nepatří mezi zaměstnance
  • pracovníci, denní docházkou do školy, podporují a upevňují u uživatele služby zkušenosti v orientaci a pohybu v městském provozu


Školní vzdělávání uživatelů sociální služby s omenzenou pohyblivostí

  • školní vzdělávání dětí s omezenou pohyblivostí nebo nestabilitou chůze se realizuje se v rámci zařízení pod vedením speciálního pedagoga ZŠ Cheb
  • klíčový pracovník je povinen seznamovat se s výsledky vzdělávání a během týdne procvičovat se svěřeným dané učivo


Nácvik na pracovní začlenění uživatelů

  • starším dětem jsou vytvořeny podmínky k možnému  začlenění do skupiny se zaměřením na získávání pracovních návyků a dovedností – chráněné dílny

delici-linka-maja

Počet uživatelů v jedné skupině jsou 4 osoby. K zařazení do skupiny je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Uživatelé služby docházejí do chráněných dílen vždy v doprovodu pracovníka zařízení, který zodpovídá za jejich bezpečnost.

delici-linka-maja

 

Akce stacionáře "Mája"

maja-prava

Online

Právě připojeni - hostů: 98 

Finanční podpora - Mája

Sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář a odlehčovací služba jsou v roce 2018 poskytovány za finanční podpory Karlovarského kraje.

logo-karlovarsky-kraj

DALŠÍ SPONZORY NAJDETE ZDE