top-rana-pece

 loga projekt

delici-linka

Individuální projekt města Chebu na změnu situace

sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel

sídliště Zlatý vrch

delici-linka

Týden rané péče®

(26.11.-02.12.2012)

V rámci této akce, které se zúčastnila jak sociální pracovnice projektu rané péče, tak další pracovníci služby rané péče, bylo uskutečněno šetření znalostí obyvatel města Chebu o službě rané péče a jejich činností. Celkem bylo osloveno 100 osob v ulicích města. Výsledek šetření nás velmi mile překvapil, ukázalo se, že chebané mají slušný přehled o aktivitách sociálně preventivní služby raná péče. 

- jen občas se objevovaly odpovědi typu: " to je něco pro seniory" či otázky: "ranní péče se poskytuje ráno?"                      :))

 -> tyto odpovědi a otázky bereme jako výzvu v šíření povědomí o rané péči nepolevovat a do budoucna v průběhu příštího roku a celého běhu projektu se snažit o realizaci veřejných akcí, jakou byl i Týden rané péče®, a zvyšovat tak povědomí o nabídce činností, které poskytujeme. Jedním z nevíce důležitých cílů, které si v rámci rozpoutávání společenských debat a setkávání veřejnosti laické i odborné stanovujeme, je vytváření pozitivního společenského prostředí, které rodinám s dětmi s handicapem jednak nabízí ale také dokáže od těchto rodin přijímat, to v čem jsou tyto rodiny velmi specifické a čím hojně oplývají: láska, radost z maličkostí, nemateriální životní hodnoty a hlavně potřeba být si nablízku :)


Vyhodnocení dotazníku pro veřejnost KA6!!!Pochod na podporu NESOUHLASU s týráním a zneužíváním dětí!!!


Včera 19.11.2012 se občané města Chebu měli možnost zúčastnit Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí. Nesouhlas s tímto konáním na dětech vyjádřil každý kdo se chtěl zúčastnit projektu "Dětský úsvit" pískáním na píšťalky, které se volně rozdávali a transparenty s nápisy jako: STOP TÝRÁNÍ DĚTÍ a podobně. Před zahájením pochodu na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad se slova zhostil pan starosta RNDr. Pavel Vanoušek, řeč k publiku měla také paní Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě, která přijela akci do Chebu podpořit. Před zahájením pochodu se právě s paní Baudyšovou konal odborný workshop v prostorách chebské radnice, který dal možnost multidisciplinárnímu týmu pečujícímu o děti na území chebska k úzké debatě a hledání možnosti zkvalitnění této péče a hlavně včasné intervence v případě podezření na týrání dítěte.

Pro bližší informace a fotografie ze zahajovacího dne projektu Dětský úsvit naleznete zde:

V Chebu dnes začal projekt nazvaný Dětský úsvit

Od středy 19.11. také probíhá celá řada rozhovorů s odborníky z této oblasti na Rádiu Egrensis, jednoho z rozhovorů se také zůčastnila Mgr. Andrea Ungrová, vedoucí rané péče a manažer projektu rané péče, aby přiblížila více činnosti, kterými se zabýváme:)