top-rana-pece

Úvod  >  Projekt

loga projekt
delici-linka


Projekt (a klíčová aktivita č. 6 Raná péče) byl ke dni 30.4.2015 ukončen.


v průběhu projektu bylo podpořeno 40 rodin s dětmi s mentálním nebo kombinovaným typem postižení, nebo s dětmi jejichž vývoj byl v důsledku nepříznivé sociální situace ohrožen, ve věku do 7 let.

Dle zájmu rodin jsme schopni těmto rodinám nadále poskytovat podporu v rámci registrované sociální služby Raná péče. 


dne 25.5.2015 proběhla závěrečná konference k projektu, kde každá klíčová aktivita projektu shrnula jeho průběh a naplňování stanovených cílů, průběh poskytování služeb atd. Tento projekt dopadl velmi úspěšně a pomohl podpořit mnoho lidí v krizové životní situaci a my jsme velmi rádi, že jsme mohli být součástí celého týmu a za finanční podpory města Chebu, ESF OP LZZ a Ministerstva práce a sociálních věcí, pomoci výše zmíněným rodinám podporovat jejich děti, aby se co nejlépe vyvíjely a rostly, předávat rodičům nezbytné informace a umožnit celým rodinám život ve společnosti bez bariér a omezení.Individuální projekt města Chebu na změnu situace

sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel

sídliště Zlatý vrch


delici-linka


Raná péče je službou sociální prevence, která vychází se zákona č. 108/2006 Sb, definována paragrafem 54. Služby sociální prevence jsou ze zákona poskytovány ZDARMA.

 

Raná péče: jedna z klíčových aktivit projektu je terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let s mentálním a kombinovaným postižením.

Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.Služba obsahuje tyto základní činnosti


a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Cílem všech činností za účelem podpory v rodinách je:

  • snižování negativního vlivu zdravotního handicapu 

  • podpora rozvoje schopností dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby

  • posílení kompetencí rodiny

  • snižování závislosti na společnosti

  • pomoc při vytváření podnětného rodinného prostředí

  • rodině a dítěti vytvářet podmínky pro sociální integraci, tedy aktivní zapojování rodiny do běžného života

  • pomoc s přípravou dítěte pro vstup do předškolního a školního zařízení

  • podpora v jednání s úřady a odborníky

  • zdostupnění odborných informací a rehabilitačních pomůcek

  • zprostředkování informací o dostupných nástrojích, umožňujících zařazení dospělých osob z klientských rodin na trh práce

delici-linka

TERÉNNÍ ZNAMENÁ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ.....NAŠE SLUŽBY VÁM PŘIVEZEME

AŽ K VÁM DOMŮ A VY SE SVÝM DÍTĚTEM NEMUSÍTE NIKAM SLOŽITĚ DOJÍŽDĚT 


SMAJLIK


"Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučenách obyvatel města,

zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch" zahrnuje klíčovou aktivitu Raná péče, která je určena

rodinám ze sociálně vyloučených lokalit Chebu, Sokolova, Jáchymova, Toužimi a Teplé.

delici-linka