top-rana-pece-ne-projekt

     pdf     1.     Výpůjční řád Rané péče

delici-linka

číslo knihy

název knihy

autor

nakladatelství

rok

ISBN

001

„Dorostové lékařství“

Antonín Rubín a kolektiv

Avicenum

1988

 

002

„ Nárys speciální pedagogiky“

Miloš Sovák

Státní pedagogické nakladatelství Praha

1980

 

003

Agrese u lidí s mentální retardací a autismem“

V. Čadilová, H. Jůn, K. Thorová a kol.

Portál

2007

978-80-7367-319-2

004

“Mentální retardace“

Ivana Švarcová

Portál

2006

80-7367-060-7

005

“Dětská chirurgie a ortopedie“

Prof. MUDr. Otakar Hněvkovský

Státní zdravotnické nakladatelství Praha

1961

 

006

“Narodilo se s problémy, a co bude dál?“

D. Sobotková,

J. Dittrichová a kolektiv

Grada

2003

80-247-0398-X

007

 „Speciální pedagogika“

Josef Slowík

Grada

2007

978-80-247-1733-3

008

“ Hry v raném dětství“

Marie Severová

Academica

1982

 

009

“ Předškolák- bystré dítě“

Richard C.Woolfson

Ottovo nakladatelství

2004

80-7360-002-1

010

“Dětské lékařství“

kolektiv: autorů

Státní zdravotnické zařízení

1964

 

011

“ 260 cvičení pro děti raného věku“

Walter Strassmeier

Portál

1996

80-85-282-87-9

012

“ Prvních 365 dní v životě dítěte“- psychomotorický vývoj kojence“

T. Hellbrügge

A. Archalousová

Grada

2010

978-80-247-3457-6

013

“Využití ICT u dětí se speciálními potřebami“

Pavel Zink a kol.

Grada

2011

978-80-247-3852-9

014

“ Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole“

Pavel Zink

Grada

 

978-80-247-3856-7

015

“Dítě s mentálním postižením ve škole“

Petra Bendová

Pavel Zinkl

Grada

2011

978-80-247-3854-3

016

“ Šťastné dítě – masáže, hry, hudba“

Karin Schutt

Grada

2011

978-80-247-3152-0

017

„Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem“

V. Čadilová,

Z. Žampachová

Institut pedagogicko – psychologického poradenství ČR Praha

2007

978-80-86856-0

018

 „Logopedie v praxi“

Josef Štěpán, Petr Petráš

Septima

1995

80-85801-61-2

019

„Zdravý způsob života mentálně postižených“

MUDr. Josef Kvapilík, PhDr. Marie Černá, CSc.

Avicenum

1990

80-201-0019-9

020

„Biologie dítěte a hygiena pro střední pedagogické školy“

MUDr. František Janda

Státní pedagogické nakladatelství Praha

1978

 

021

“ První dny s vážnou diagnózou, co dělat když vám lékař sdělí krutou pravdu“

Jessie Grumanová

Ikar

 

978-80-249-1164-9

022

“Logopedická prevence – průvodce vývojem dětské řeči“

Dana Kutálková

Portál

1996

80-7178-667-5

023

“ Zdravá mateřská škola“

Miluše Havlínová a kol.

Portál

 

80-7178-048-0

024

“ Jak léčit sám sebe“

Michal a Louise Keetovi

Ottovo nakladatelství

 

80-7181-728-9

025

“Nové doplňky z provázků“

Singrid Hennekeová

Ikar

 

80-7202-054-4

026

“ Homeopatie víc než léčba“

Jiří Čehovský

Alternativa

1999

80-85993-33-3

027

“ Jóga pro děti aneb hrajeme si na zvířata“

 

 

Liberecké tiskárny,

1990

80-85269-00-7

028

“ Pečujeme o nemocné dítě“

MUDr. Miroslav Mečíř

Avicenum

1988

 

029

“ Nastávající otec“

Jaroslav Kapr

 

1984

 

030

„ Velká kniha do nepohody“

 

Svojtka a Vašut

1996

80-7180-109-7

031

„Nebojte se integrace“

(integrace v MŠ)

Marie Čermáková

Přikrylová Milada Plus s. r. o

2006

 

032

“ Autismus – zdravotní a výchovné aspekty“

Christopher Gillberg,Theko Peeters

Portál

2008

978-80-7367-498-4

033

“ Přírodní léčby“

Igor Bukovský

Advent

1997

80-7172-192-1

034

„Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením“

Vanda Hájková a kol.

Somatopedická společnost, o. s.

Epocha

2009

 

035

„Poruchy pozornosti a hyperaktivita“

Alison Munden a Jon Arcelus:“

Portál

2006

80-7367-188-3

036

“ Malujeme na tričko“

 

Příroda a.s

 

80-07-00909-4

037

“ 260 cvičení pro děti raného věku“

Walter Strassmeier

Portál

2011

978-80-7367-880-7

038

“ Naia se smí narodit“

 

Mitchell Zuckoff

Portál

2004

80 -7178-827-9

039

“ Krizové situace v rodině“

Barbara Colorosová

Ikar

2008

978-80-249-1027-7

040

“ Nešikovné dítě – dyspraxie a další poruchy motoriky“

Amanda Kirbyová

Portál

2000

80-7178-424-9

041

“ Hathajóga“

Karel Werner

Olympia

1968

 

042

„Autogenní trénink“

Michal Babor

Svojtka a Co., s. r. o.

2008

978-80-7352-818-8

043

„Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností dětí“

PhDr. Vlasta Šedá

Nakladatelství JIH Č. Budějovice

2010

978-80-86266-39-8

 

 

044

„Pohybové hry a cvičení s dětmi“

Anne Pulkkinen

Grada

2010

978-80-247-3482-8

045

„Speciální pedagogika v praxi“

M. Šauerová

K. Špačková

E. Nechlebová

Grada

2012

978-80-247-4369-1

046

„Cvičíme, posilujeme a hrajeme si s dětmi“

Hana Kišová

Hana Malá

Grada

2012

978-80-247-3977-9

047

„Emoční poruchy v dětství a dospívání“

Peter Pöthe

Grada

2013

978-80-247-4585-5

048

„Homeopatie a děti“

MUDr. Tomáš Karhan

Grada

2012

978-80-247-3355-5

049

„První pomoc u dětí“

Pavel Srnský

Grada

2007

978-80-247-1824-8

050

„Říkadla a jednoduchá cvičení pro děti kojeneckého věku“

Hana Kišová

Grada

2010

978-80-247-3054-7

051

„Komunikace mezi rodičem a dítětem“

Ilona Špaňhelová

Grada

2009

978-80-247-2698-4

052

„Cvičení pro hyperaktivní děti“

M. Zemánková

J. Vyskotová

Grada

2010

978-80-247-3278-7

053

„Svět dětské mozkové obrny“

Miroslav Kudláček

Portál

2012

978-80-262-0178-6

054

„Lidský rozměr „21“

OVEČKA o. p. s.

OVEČKA o. p. s.

 

 

055

„Downův syndrom“

Mark Selikowitz

Portál

2005

80-7178-973-9

056

„Děti z planety D. S.“

Olga Strusková

Nakladatelství G plus G

2000

80-86103-31-5

057

„Svět Nigela Hunta“

Nigel Hunt

Phillimore a co. ltd

2000

80-86067-61-0

058

„Relaxace nejen pro děti s ADHD“

H. Žáčková

D. Jucovičová

Nakladatelství D+H

2008

978-80-903869-8-3

059

„Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem“

Brenda Boyd

Portál

2011

978-80-7367-834-0

060

„Život za sklem“

Wendy Lawson

Portál

2008

978-80-7367-389-5

061

„Výjimečné děti – Aspergerův syndrom“

Kateřina Thorová

APLA

2007

 

062

„Dětská řeč a komunikace“

(vývoj psycholingvistiky)

Jan Průcha

Grada

2011

978-80-247-3181-0

063

„Barevné kamínky – Co s nimi“

Marie Čermáková

Přikrylová Milada Plus s. r. o.

2007

 

064

„Vytváření knihy života“

Tony Ryan

Rodger Walker

Natama

2006

 

065

„Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem“

Patricia C. Winders, P. T.

Jihočeská univerzita

2009

978-80-7394-168-0

066

„Mentální postižení“

M. Valenta

J. Michalík

M. Lečbych

Grada

2012

 

978-80-247-3829-1

067

„Každý jsme jiný“

(pro sourozence autistů)

Fiona Bleach

APLA

2011

 

068

„Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami“

E. Schopler

R. J. Reichler

M. Lansing

Portál

2011

978-80-7367-898-2

069

„Autismus a hra“

J. Beyer

L. Gammeltoft

Portál

2006

80-7367-157-3

070

„300 her pro děti s autismem“

S. Griffin

D. Sadler

Portál

2011

978-80-262-0177-9

071

„Rozvíjení sociálních dovedností lidi s poruchami autistického spektra“

N. J. Patrick

Portál

2011

978-80-7367-867-8

072

„Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra“

R. Straussová

APLA

2011

978-80-87690-01-7

073

„Mami, je to člověk nebo zvíře?

Hilde de Clercq

Portál

2007

978-80-7367-888-3

074

„Terapie problémového chování a fyzická restrikce“

Hynek Jůn

Kateřina Balická

APLA

2012

 

075

„Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo autismem“

Kateřina Thorová

Hynek Jůn

APLA

2012

 

076

„Komunikace s dětským pacientem“

Ilona Plevová

Regina Slowik

Grada

2010

978-80-247-2968-8

077

„Problémové chování dětí a mládeže“

S. Navrátil

J. Mattioli

Grada

2011

978-80-247-3672-3

078

„Psychologie dítěte“

J. Piaget

B. Inhelderová

Portál

2010

978-80-7367-798-5

079

 

 

 

 

 

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online

Právě připojeni - hostů: 50 

Finanční podpora - RP

Sociální služba raná péče je v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.logo-karlovarsky-kraj