top-rana-pece-ne-projekt

seznam článků
Aktuality - Raná péče
TÝDEN RANÉ PÉČE 2017
Strana 3
Všechny strany


PF 2018 vrz1


alt

SPRP černobílé

Logo ČB

život v souvislostech 1

život v souvislostech 2

život v souvislostech 3

2. Diakonie ČCE

1.DČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

2.och třebíč CB byrokratické

1. Raná péče Třebíč

ALFi

APLA Jižní Cechy

Občanské sdružení LOGO

Poradenské středisko pro rodinu a dítě RaD

Raná péče Auxilium

Raná péče I MY

Raná péče Kaňka

Raná péče Motýl

Raná péče Portimo

Rodinné integrační centrum Pardubice

SRP v Pardubicích

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Středisko rané péče Sluníčko

Středisko včasné intervence NAUTIS


DSS2017Chodov 

POZOR OD 1.1.2017 ZMĚNA :)

změna názvu a sídla

Tým KRŮČEK

delici-linka

Nezisková organizace

Náhradním rodinám, o.p.s.

ve spolupráci se Statutárním městem Karlovy Vary pořádá

Den RODIN

Sobota 14. 5. 2016 od 10 hodin do 18 hodin

vstup zdarma

Volnočasový areál Rolava v Karlových Varech

Akce zaměřena na propagaci poskytovatelů sociálních služeb a podporu náhradní rodinné péče je pořádána pod záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka


• pestrý program ve všech prostorách areálu Rolava

• bohatá tombola

• moderuje Radim Jehlík – Český rozhlas Plzeň

den rodin 2016

den rodin 2016 program

delici-linka

týden rané péče 2015 

napis-tyden

PRO ROK 2015

trp-domov-def-logo

Termín: 09. 11. – 15. 11. 2015

Místo konání: Česká republika

Pořadatel:

Společnost pro ranou péči, o. s.

SPRP barevné

Týden rané péče je každoroční kampaň, která sdružuje a podporuje organizace poskytující službu rané péče. Letos se koná v termínu od 9. 11. - 15. 11. 2015.

Záštitu nad kampaní převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksováa Asociace krajů České republiky.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, kam se narodilo dítě spostižením od narození do sedmi let věku. Do rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří rodině pomáhají v této obtížné životní situaci. S dítětem cvičí, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, poskytují rodině sociální a finanční poradenství a pomáhají mu se správným vývojem.

alt

Letos se koná již osmý ročník Týdne rané péče. Do kampaně se prozatím připojilo 20 organizací poskytujících službu rané péče. Díky této kampani se organizacím daří rozšířit povědomí široké veřejnosti a odborníků o rané péči. Týdnu rané péče se organizace snaží především mediálně zviditelnit a pořádat různé veřejné akce.

Motto letošního Týdne rané péče zní Domov je doma, které vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti s postižením láskyplný domov, který pro svůj další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na důležitost návratu dítěte s postižením z institucí zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe.

Sloganem letošní kampaně je pak Krok za krokem. Provázíme rodiny už 25 let.

ÚČASTNÍCI:raná péče SZSS ChebSLUNICKO

SD-vodorovne-logo Eunika

EUNIKA
rana pece logo Trebic

TŘEBÍČ
Motyl Plzen 1

MOTÝL PLZEŇ

matana barev


Logo Kutna Hora

KUTNÁ HORA
logo centrum RGBlogo PRP Eunikalogo PORTIMOlogo Auxilia


EDUCO ZLÍN logo final

ZLÍN

DČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Dorea-LOGO-5x5cm-BILA

Demosthenes jpg.

Apla Jizni Cechy

delici-linka


den soc sluzeb 2015


delici-linka


Nadační fond Ještěřice přispěla v roce 2015 Rané péči částkou 2.000,- na pomůcky na rozvoj smyslového vnímání. Touto cestou bychom rádi poděkovali za podporu a pomoc s pořizováním těchto pomůcek, které jsou vzhledem k cílové skupině sociální služby nezbytné. Naším cílem je postupně vytvořit komplexní přenosný balíček pomůcek k provádění bazální stimulace. Děkujeme nejen za službu, ale také za rodiny s dětmi, u kterých tyto pomůcky využijeme k podporování vývoje dítěte.

logo-01

delici-linka

2015

delici-linka

napis-tyden

PRO ROK 2014

„Mít dobrý start“.

trp-domov-def-logo

Termín:  24. 11. – 30. 11. 2014

Místo konání: Česká republika

Pořadatel:

Společnost pro ranou péči, o. s.

SPRP barevné

Cíle kampaně:

1.  zvýšit povědomí laické a odborné veřejnosti o tom, co je raná péče;

2.  seznámit veřejnost s tím, že terénní sociální služba umožňuje rodičům vychovávat dítě s postižením doma;

3.  ukázat, co a kdo může udělat pro to, aby rodiny dětí s postižením měly dostatečnou podporu;

4.  spojit pojem raná péče s pozitivitou, tradicí, podporou rodiny, přirozeným prostředím – domovem;

5.  zdůraznit význam rodiny pro děti a komunitu; 

6. upozornit, že v ČR je raná péče již zavedená a profesionální služba, ale stále pro řadu rodičů nedostupná.

ÚČASTNÍCI: raná péče SZSS ChebSLUNICKO

SD-vodorovne-logo Eunika

EUNIKA
rana pece logo Trebic

TŘEBÍČ
Motyl Plzen 1

MOTÝL PLZEŇ

matana barev


Logo Kutna Hora

KUTNÁ HORA
logo centrum RGBlogo PRP Eunikalogo PORTIMOlogo Auxilia


 EDUCO ZLÍN logo final

ZLÍN

DČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Dorea-LOGO-5x5cm-BILA

Demosthenes jpg.

Apla Jizni Cechy

delici-linka

trp-domov-def-logo


TÝDEN RANÉ PÉČE®

od pondělí 25. listopadu do neděle 1. prosince


…Víte, kdo a jak může pomoci rodiči, kterému se narodí dítě s postižením? 

…Víte, co je raná péče?

…A víte, kolik má profesionálních pracovišť v ČR?

…Myslíte, že děti s postižením mají vyrůstat v ústavech? 


Tisková zpráva Praha 14. října 2013

„Domov je doma“! V listopadu se chystá opět kampaň TÝDEN RANÉ PÉČE® 2013

Kdo a jak pomáhá rodinám, které vychovávají doma dítě s postižením? A jak se přidat?  To se dozví veřejnost během kampaně Týden rané péče. Již po šesté se spojí pracoviště sociální služby raná péče při pořádání osvětové kampaně.

„…Náš Honzík obohatil nejen nás, ale probudil to nejlepší vlidech vnašem okolí. V našem malém pohraničním městečku přátelé a známí uspořádali několik sbírek k tomu, abychom mohli zlepšit jeho životní podmínky.“ (výpověď maminky Honzíka, Naše cesta, SPRP 2012).

Heslo Raná péče je spolupráce! dává charakter kampani i jednotlivým akcím. Ke spolupráci se již přihlásilo 19 pracovišť rané péče zrůzných regionů, podporující děti s různým postižením.

Celkem je v České republice 46 pracovišť s registrovanou službou raná péče, 43 je nestátních, 2 jsou obecní a 1 je zřizováno MPSV. Dohromady nabízí služby s kapacitou pro 1995 rodin dětí s postižením do 7mi let.

Pracovnice sociální služby jezdí na konzultace s rodiči k nim domů, do jejich přirozeného prostředí. Společnost pro ranou péči provozující střediska pro rodiny dětí zrakovým postižením poskytla např. v loňském roce 1688 konzultací rodičům v jejich domácnostech, 1438 telefonických konzultací a 5500 výpůjček knih, hraček, filmů a speciálních pomůcek. Federace rodičů a přátel sluchově postižených provozující ranou péči pro rodiny dětí se sluchovým postižením uskutečnila 1016 konzultací v domácím prostředí, 632 telefonických konzultací a 858 písemných doporučení na území celé ČR (Výroční zprávy).

„Pro nás bylo výborné, že jste jezdili sem domů…Také jsem měla plno otázek, které se mi s vaší pomocí začaly odkrývat…Na území nemocnice jsem se bála zeptat, aby nám nenašli novou diagnózu. (výpověď maminky Jáchyma, Naše cesta, SPRP 2012)

Pro dítě spostižením je nejlepší, když v jeho zájmu spolupracují nejen odborníci (sociální služby, lékaři, učitelé, rehabilitační pracovnice…), ale i rodina, sousedé, kamarádi či dobrovolníci.

Jak se může přidat každý z nás – to je téma letošního, vpořadí již šestého ročníku kampaně Týden rané péče.

Kampaň proběhne v médiích, v rámci výstav, koncertů, zážitkových programů, dní otevřených dveří, on-line poradenství, seminářů pro studenty, dobrovolníky i širokou veřejnost

od pondělí 25. listopadu do neděle 1. prosince.

„Spolupracujeme již tradičně nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se knám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… To nás těší a je to dobrá zpráva rodinám: pokud se rozhodnou vychovávat dítě doma, nezůstanou bez pomoci…“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči Pavla Matyášová.

Pořadí

Název organizace

pracoviště

Proklik na webové stránky

organizátor kampaně

Společnost pro ranou péči o.s.

www.ranapece.cz

1

Asociace pomáhající lidem sautismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s.

APLA Praha, středisko rané péče

www.praha.apla.cz

2

ARPZPD v ČR,klub AUXILIUM,o.s.

Raná péče,Auxilium,Vsetín

auxilium.cz

3

Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí

Pracoviště rané péče

vrchlabi.diakonie.cz

4

Slezská diakonie

Poradna rané péče DOREA

www.dorea.cz

5

Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.

www.ranapecezlin.cz

6

Slezská diakonie

Poradna rané péče EUNIKA

www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/eunika-karvina-denni-stacionar

7

Oblastní charita Havlíčkův Brod

Středisko rané péče Havlíčkův Brod

http://hb.charita.cz

8

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb

Raná péče

szss-cheb.cz/index.php/rana-pece-o-nas/268-rana-pece

9

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Raná péče

www.kanka.info/socialni-sluzby/rana-pece

10

Oblastní charita Kutná Hora

Středisko rané péče při OCH Kutná Hora

ranapece-kutnahora.webnode.cz

11

Slezská diakonie

Poradna rané péče MATANA

www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/matana-krnov-rana-pece

12

Občanské sdružení LOGO

Raná péče OS LOGO

www.oslogo.cz

13

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

www.ranapece-pce.cz/obecne-informace/default.aspx

14

MOTÝL o.s.

Raná péče

www.motyl-plzen.cz

15

Sociální služby města Havířova

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“

www.ssmh.cz/index.php?kategorie=20

16

Slezská diakonie

Poradna rané péče SALOME

www.slezskadiakonie.cz/potrebuji-sluzbu/salome-bohumin-poradna-rane-pece-salome

17

Oblastní charita Hradec Králové

Středisko rané péče Sluníčko

www.charitahk.cz/nase-strediska/stredisko-rana-pece-slunicko

18

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

Středisko rané péče Tamtam Olomouc

www.tamtam-olomouc.cz

19

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

Středisko rané péče Tamtam Praha

www.tamtam-praha.cz

20

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč

Středisko rané péče Třebíč

www.ranapecetrebic.cz

21

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

www.spod.cz

Kampaň zaštiťují:

logo MPSV zastita logo Asociace zastita


Loga účastníků:


apla praha logo new text


Dorea-LOGO-5x5cm-BILA 2

Kopie - logo středisko TAMTAM Olomouc


Kutná Hora 2


LOGO - RP Havlíčkův Brod 1


logo EDUCO


logo Havlíčkův Brod 2


logo Charita Kutná Hora 1


delici-linka

V našem zařízení bude den otevřených dveří probíhat ve středu 09. 10. 2013 od 9 do 15 hodin.

Vřele uvítáme kohokoliv, kdo se bude chtít přijít seznámit s Ranou péčí a službami, které poskytujeme :)


- najdete nás na adrese:

Dřevařská 13, Cheb 350 02 (Zlatý Vrch)

1. patro (bezbariérový přístup)

dům se zamyká, zvoňte na zvonek s nápisem: Raná péčetýden soc sluzeb

delici-linka


Raná péče se bude účastnit chodovského dne sociálních služeb, kde bude prezentovat služby, které rodinám nabízí. Tešíme se na každého, kdo se k našemu stánku příjde podívat. Budeme tam pouze pro Vás, připraveni odpovídat na otázky a také ukázat Vám, jakými způsoby se rodiny s dětmi s postižením snažíme podporovat.den pro soc služby

chodov 

delici-linka

DNE 24.05.2013 SE RANÁ PÉČE ÚČASTNÍ JIŽ 15. ROČNÍKU BAMBIRIÁDY, AKCE NA KTERÉ SE LIDEM PREZENTUJÍ ORGANIZACE, KTERÉ SVOJI ČINNOST SMĚŘUJÍ NA DĚTI.

PŘIJĎTE SE SEZNÁMIT S AKTIVITAMI RANÉ PÉČE A VYZKOUŠET SI S DĚTMI ŘADU ZÁBAVNÝCH HER, KTERÉ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI.

TĚŠÍME SE NA VÁS V PÁTEK 24.05. NA CHEBSKÉM HRADĚ VE STÁNKU

Č. 8 OD 10:00 DO 17:00 HODIN.

BLIŽŠÍ INFORMACE A MAPU ROZMÍSTĚNÍ ÚČINKUJÍCÍCH NALEZNETE NA TOMTO ODKAZE: http://www.bambiriada.cz/2013.php?goto=CHEB_U&lng=cz

delici-linka

Název akce:

„Když si geny dělají, co chtějí aneb Downův syndrom“

Kdy:

20. března 2013

Program:

Ku příležitosti Světového dne Downova syndromu Vás srdečně zveme na akci, která Vás krůček po krůčku provede důležitými milníky rodiny dítěte s Downovým syndromem (DS). Nejdříve se zúst MUDr. Marcela Hashe z Institutu reprodukční medicíny a genetiky v Plzni dozvíte, jaká vyšetření budoucí maminka podstupuje a jaké procento dětí s DS se v současnosti rodí vČeské Republice. Otázkou péče o dítě a rodinu po příchodu na svět se poté bude zabývat MUDr. Miroslav Rákos, praktický lékař pro děti a dorost. S narozením a vývojem dítěte sDownovým syndromem jsou spojené také speciální požadavky na metody výchovy a výuky. Ktomuto tématu pohovoří PhDr. Vlasta Šedá, speciální pedagog z Pedagogicko-psychologické poradny v Kadani, ale hlavně také maminka již dospělého syna s DS, který je současně také naším hostem a přednášejícím. Jiří Šedý Vám přiblíží vlastní velmi pestrý život, ve kterém se prosadil jako básník, spisovatel, malíř a herec. Současně pořádá přednášky na různá témata spojená s DS a za jeho aktivity mu byla panem prezidentem Václavem Havlem v roce 2002 předána hlavní cena Olgy Havlové.

V rámci akce máte možnost si prohlédnout malířskou tvorbu Jiřího Šedého

VÝSTAVA JE PRODEJNÍ A CELÝ VÝTĚŽEK NÁLEŽÍ AUTOROVI

Přijďte s námi posedět a popovídat si, přijďte shlédnout krátkometrážní film, ve kterém účinkuje Jiří Šedý, pojďte se zaposlouchat během jeho autorského čtení a v neposlední řadě se s námi pojďte zrelaxovat a vyřádit za pomoci barev a malířských technik Jiřího Šedého v průběhu jeho odpoledního workshopu.

Tato akce je pořádána Správou zdravotních a sociálních služeb Cheb p.o., sociální službou Raná péče v rámci její klíčové aktivity vprojektu „Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch. vizProjekt Raná péče

21.3.3lineup

delici-linka

TÝDEN RANÉ PÉČE®

Akce Rané péče v Chebu v rámci Týdne rané péče:

26.-30. 11. bude probíhat prezentace rané péče formou výstavky – informace doplněné o fotografie z rané péče – v prostorách městského úřadu Cheb, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ulice 26. dubna 4, 35020 Cheb 1

28.-30. 11. bude probíhat prezentace rané péče formou výstavky – informace doplněné o fotografie z rané péče – v prostorách chebské radnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad1/14, 350 20 Cheb 1

29. a 30. 11. Prezentace služby rané péče vulicích města Chebu – oslovování veřejnosti, minidotazník o úrovni informací o rané péči obyvatel města Chebu

Tisková zpráva 1

TZ1

TZ2

TZ3 

delici-linka

Náš tým byl pozván na setkávání poskytovatelů sociálních služeb v Aši

 Hlavním cílem setkání je zhodnocení předešlého období, oznámení změn, aktualizace informací, posun v plánování sociálních služeb a další související témata.Zároveň půjde o nastavení nové spolupráce v rámci nových aktivit v procesu komunitního plánování.Setkání se koná již po čtvrté, ale my se budeme účastnit prvně. Za pozvání jsme velmi rádi, je to pro nás další cesta jak na karlovarsku prosazovat práva dětí s postižením.


Setkání poskytovatelů Aš

delici-linka


Tým rané péče v Chebu přijal pozvání Střediska pro ranou péči v Plzni na

výroční oslavu, která se tentokrát koná u nás v kraji, konkrétně

v Karlových Varech


  Z předešlé zkušennosti ze slavnosti přímo z Plzně (05.09. 2012) se na oslavy moc těšíme, hlavně na opětovné shledání s kolegyněmi z plzeňské SPRP, na rodiče a jejich zkušennosti, které nás mohou obohatit a tím přinést nové nápady a způsoby řešení složitých situací i našim klientů a také v neposlední řadě doufáme, že se setkáme s mnoha lidmi, kteří jsou podpoře rodin s dětmi s postižením příznivě nakloněni :)Pozvánka SPRP KK

delici-linka

Zapískejme společně na podporu


NESOUHLASU s týráním a


zneužíváním dětíKDY: 19.11.2012 v 15:30

KDE: Náměstí krále Jiřího z Poděbrad, Cheb

 (před Radnicí)Pochod 1

delici-linka

TÝDEN RANÉ PÉČE®

baner468x60 gif


26.11.-02.12.2012


Účastníme se Týdne rané péče, který pořádá Společnost pro ranou péči, o.s..


logo-srp-R


Záštitu nad kampaní převzali:


  • Asociace krajů české republiky

Asociace krajů ČR

  • PhDr. Miloslav Macela, ředitel Odboru pro rodinu a dávkových systémů, MPSV

Cíle kampaně:

  1. zvýšit povědomí laické a odborné veřejnosti o tom, co je raná péče

  2. seznámit veřejnost s tím, že terénní sociální služba umožňuje rodičům vychovávat dítě s postižením doma

  3. spojit pojem raná péče s pozitivitou, tradicí, podporou rodiny, přirozeným prostředím - domovem

  4. zdůraznit význam rodiny pro děti a komunitu

  5. upozornit, že v ČR je raná péče dostupná, ale nedostatečně financovaná

Dalšími účastníky Týdne rané péče jsou tyto organizace:Dorea-LOGO-5x5cm-BILA
EUNIKA - Sl. diakonielogoLogo - středisko Světlo ve Vrchla
Logo charita Třebíč


charita třebíč rana pece logo

 Charita Třebíč

LOGOHERMANEK RC1


matana barevMotýl logo2

RANÁ PÉČE logo

SALOME SD-vodorovne logo slogan

 SALOME


SLUNICKO

logo 2středisko TAMTAM Prahalogo1  středisko TAMTAM.Olomoucraná péče Pardubice


betlemSociální služby města Havířov

Logo RP 2

Logo charity 5 2

delici-linka

 

Online

Právě připojeni - hostů: 38 

Finanční podpora - RP

Sociální služba raná péče je v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.logo-karlovarsky-kraj