detail-pec-sl

Úvod  >  Poslání

Vítá Vás pečovatelská služba, která poskytuje dle INSPEKCE KVALITY jedny z nejkvalitnějších služeb v Karlovarském kraji.

delici-linka

Poslání a cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je „přicházet za uživatelem“ prostřednictvím svých terénních služeb do jeho domácího prostředí. Umožnit mu, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy. Kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně.

delici-linka
Cílem služby

je poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí:

 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 • napomáhat příjemcům služby k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí
 • zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav

Cílová skupina pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

delici-linka

Druhy a místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba terénní poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob
Kapacita: 240 uživatelů sociální služby

Pečovatelská služba ambulantní je poskytována v zařízení sociálních služeb - Středisko osobní hygieny (SOH)
Kapacita: 70 uživatelů sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována pouze osobám žijícím na území města Chebu, rodinám s dětmi a osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zejména osobám, kterým byl přiznán starobní důchod nebo plně invalidní důchod, nebo osobám, kterým byl přiznám příspěvek na péči.
Principy pečovatelské služby
 • respekt a úcta k volbě i jedinečnosti každého člověka
 • pomoc při naplňování jeho přirozených potřeb
 • ochrana a dodržování základních lidských práv
 • partnerský přístup, spolupráce, dialog, poradenství a podpora
 • péče o duševní kondici
 • profesionalita, odbornost
 • místní, časová a finanční dostupnost

delici-linka

Rozsah poskytování sociální služby

Pečovatelská služba - terénní:

 • služba je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku v čase: od 7:00 - 15:30 hod.

 • od 15:30 hod. do 19:00 hod. dle individuální domluvy a kapacitních možností pečovatelské služby.
 • V případě dovozu stravy se jedná o pracovní dny a dovoz je realizován v časovém rozpětí od 9:00 - 14:30 hod.

delici-linka

Pečovatelská služba - ambulantní:

 • služba je poskytována v pracovní dny v čase: 
  po-pá 8:00 - 12:00 hod. dle objednávek (mimo státní svátky)
 • od 13:00 - 15:00 hod. - po předchozí dohodě


delici-linka

Vítá Vás pečovatelská služba, která poskytuje dle INSPEKCE KVALITY jedny z nejkvalitnějších služeb v Karlovarském kraji.
Poslání a cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je „přicházet za uživatelem“ prostřednictvím svých terénních služeb do jeho domácího prostředí. Umožnit mu, aby mohl setrvat tam, kde žije dlouhá léta, kde má rodinu, známé, sousedy. Kde má vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně.

Cílem službyje poskytovat takovou podporu, která napomáhá uživateli zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit mu tak prožití důstojného a plnohodnotného života v jeho přirozeném prostředí:

 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 • napomáhat příjemcům služby k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném prostředí
 • zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav
Cílová skupina pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Druhy a místo poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba terénní poskytuje úkony ve vymezeném čase v domácnostech osob
Kapacita: 240 uživatelů sociální služby

Pečovatelská služba ambulantní je poskytována v zařízení sociálních služeb - Středisko osobní hygieny (SOH)
Kapacita: 70 uživatelů sociální služby

Pečovatelská služba je poskytována pouze osobám žijícím na území města Chebu, rodinám s dětmi a osobám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zejména osobám, kterým byl přiznán starobní důchod nebo plně invalidní důchod, nebo osobám, kterým byl přiznám příspěvek na péči.
Principy pečovatelské služby
 • respekt a úcta k volbě i jedinečnosti každého člověka
 • pomoc při naplňování jeho přirozených potřeb
 • ochrana a dodržování základních lidských práv
 • partnerský přístup, spolupráce, dialog, poradenství a podpora
 • péče o duševní kondici
 • profesionalita, odbornost
 • místní, časová a finanční dostupnost
 

Akce - Nepřehlédněte

Provozní doba kanceláře

Jateční 2 Cheb
 Pondělí

 8:00 - 10:00 13:00 - 16:00

 Úterý  8:00 - 10:00
 Středa

 8:00 - 10:00 13:00 - 16:00

 Čtvrtek  8:00 - 10:00
 Pátek  8:00 - 10:00

Online

Právě připojeni - hostů: 48 

Finanční podpora - PS

Sociální služba pečovatelská služba je v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

logo-karlovarsky-kraj