detail-pec-sl

Úvod  >  Ceník

Služby poskytované v domácnostech uživatelů

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 100 Kč/hod
1. pomoc a podpora při dodávání jídla
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 100 Kč/hod
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 100 Kč/hod
1. pomoc při přípravě jídla a pití
2. příprava a podání jídla a pití

Dovoz a donáška jídla 20 Kč/úkon
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 100 Kč/hod
1. běžný úklid a údržba domácnosti (luxování, mytí nádobí, podlah, dveří, nábytku, utírání prachu)
2. údržba domácích spotřebičů (např. odmzrazování ledničky)
3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, úklid po malování)
4. donáška vody
5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
6. běžné nákupy a pochůzky
7. velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 100 Kč/úkon
8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 100 Kč/hod
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na jednání s orgány veřejné moci a institucemi poskytujícími veřejné služby a doprovázení zpět

Služby poskytované ve Středisku osobní hygieny

Pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod
1. celková koupel
2. mytí vlasů

3. ošetření nohou

Služby poskytované v prádelně pečovatelské služby

1. praní, žehlení drobného i velkého prádla 50 Kč/kg
Klienti si zajišťují vlastní prací prostředky a aviváž.


Fakultativní úkony

1. dovoz a odvoz do Střediska osobní hygieny 40 Kč/úkon
2. úklid společných prostor, které souvisí s bytovou jednotkou uživatele 100 Kč/úkon
3. vyřizování příspěvku na péči (vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, jednání s úřady, fotokopie dokladů, telefonické jednání, poštovné, atd.) 100 Kč/úkon
4. vyřizování příspěvku na DPS (vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, jednání s úřady, fotokopie dokladů, telefonické jednání, poštovné, atd.) 100 Kč/úkon
5. dohled nad klientem v době od 7,00 hod. do 15,00 hod. v pracovních dnech 100 Kč/hod
6. drobné opravy a údržba v domácnosti uživatele 100 Kč/hod
Ceny za úkony pečovatelské služby jsou platné od 1. 4. 2010.
 

Akce - Nepřehlédněte

Provozní doba kanceláře

Jateční 2 Cheb
 Pondělí

 8:00 - 10:00 13:00 - 16:00

 Úterý  8:00 - 10:00
 Středa

 8:00 - 10:00 13:00 - 16:00

 Čtvrtek  8:00 - 10:00
 Pátek  8:00 - 10:00

Online

Právě připojeni - hostů: 91 

Finanční podpora - PS

Sociální služba pečovatelská služba je v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

logo-karlovarsky-kraj