top-pohoda

Úvod  >  Poskytované služby  >  Sociálně-terapeutické činnosti

Sociálně-terapeutické činnosti

 

 Základní poradenství

Poradenství se odehrává formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit. Poradenství se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné.

 

separator-pohoda

Kontaktní práce

Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v přirozeném prostředí uživatele (v klubu).

 

separator-pohoda

Případová práce

Jedná o dlouhodobou individuální práci. Případová práce se děje plánovaně, při zachování tohoto postupu:

 

  •        společné vydefinování cíle;
  •        vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek pro dosažení cíle;
  •        vedení dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen;
  •        pravidelné revize s uživatelem (zda se cíle naplňují);
  •        práce je časově ohraničená, je stanoven její začátek a konec;
  •        pravidelná reflexe.

 

separator-pohoda

Krizová intervence/pomoc v krizi

Poskytnutí první pomoci klientovi nacházejícímu se v krizi, jedná se pouze o akutní intervenci a odkázání na odborníka.

 

separator-pohoda

 

Otevírací doba

Pondělí - Pátekdvere

14:00 - 18:00 hod.

Hodiny určené pro konzultace s vedoucí zařízení, sociálním pracovníkem:

středa, čtvrtek, pátek od 12:00 – 14:00 hodin (popřípadě dle individuální domluvy)

Online

Právě připojeni - hostů: 83 

Finanční podpora - NZDM

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.logo-karlovarsky-kraj