top-pohoda

Úvod  >  Poskytované služby  >  Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Doprovodná práce (doprovody na úřady)

 

Doprovod uživatele pracovníkem do návazné služby (veřejné nebo sociální).

 

separator-pohoda

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele

Kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami (ústně, písemně, telefonicky) ve prospěch uživatele a vždy s jeho souhlasem, nejlépe za jeho přítomnosti.

 

separator-pohoda

Zprostředkování dalších služeb

Jedná se o dojednání návazné služby. Je možný fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

 

separator-pohoda

Poskytnutí informace

Jedná se o jednorázové poskytnutí informace bez jakéhokoli zjišťování uživatelovi situace (např. adresa, telefon úřadu, referát, informace o škole,…).

 

separator-pohoda

 

Otevírací doba

Pondělí - Pátekdvere

14:00 - 18:00 hod.

Hodiny určené pro konzultace s vedoucí zařízení, sociálním pracovníkem:

středa, čtvrtek, pátek od 12:00 – 14:00 hodin (popřípadě dle individuální domluvy)

Online

Právě připojeni - hostů: 47 

Finanční podpora - NZDM

Sociální služba nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je v roce 2018 poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.logo-karlovarsky-kraj