separator-beruska

Speciální kluby jsou lektorovány pod odborným vedením speciálního pedagoga a logopeda-preventisty Mgr. Martiny Turečkové a Mgr. Elišky Petrové. „Klubík“ je určen na podporu psychosociálního rozvoje dětí svěřených do PP. Slouží k vytváření konstruktivních a pozitivních vazeb a vztahů. Napomáhají k nápravě dys-poruch a nechybí zde rovněž individuální práce s dětmi a konzultace s pěstouny při pomoci zvládání režimu a nároků školy. Konkrétními činnostmi posilují sebenáhled, napomáhají dětem i pěstounům rozpoznat hranice daných schopností a možností. Činnost Speciálního klubu má za cíl pomáhat co nejlépe naplňovat nejlepší zájem dítěte.

separator-beruska

Úvod  >  Klubíky pro děti

Nový klub pro děti z pěstounských rodin je od soboty 6. 1. v provozu v bývalém prostoru mateřského centra Klubíčko v Karlově ulici

Větší prostor pro potřeby dětí, které jsou v náhradní rodinné péči, nalezly pracovnice Správy zdravotních a sociálních služeb Městského úřadu v Chebu v bývalé klubovně mateřského centra Klubíčko.

Více zde http://www.cheb.cz/deti-z-nbsp-pestounskych-rodin-maji-svuj-klub/d-967076/p1=56554

 

Zveme Vás na závěrečný KLUBÍK

Kde? Sejdeme se v sídle CRPP (jako každý čtvrtek)

Kdy? Ve čtvrtek 29.6. 2017 v 16:00 hod.

Pozvánka je pro všechny děti, které alespoň pětkrát navštívili Klubík - zábavně vzdělávací centrum CRPP.