top-jesle

Úvod  >  Oční ambulance
PDF
Tisk
Email

Oční ambulance

 mezera

V oční ambulanci pečují o děti specializované ortoptistky.

 • Zajišťujeme léčebnou péči na základě doporučení očního lékaře.
 • Vyšetřujeme zrakovou ostrost, velikost úchylky šilhání a úroveň binokulárního vidění.
 • Provádíme rehabilitaci očních svalů pomocí cvičení na speciálních přístrojích.
 • Seznamujeme rodiče s oční vadou dítěte a jejími důsledky, s tím co má dítě dělat a proč.

 

separator-stacionar

Ortoptistka se zabývá rehabilitací zrakových funkcí dětských i dospělých pacientů.

U předškolních dětí se nejčastěji setkáváme se strabismem (šilháním) nebo tupozrakostí (amblyopií).

Mezi základní ortoptické vyšetření patří ortoptický rozbor, kterým je zjišťována kvalita jednoduchého binokulárního vidění, fúzní schopnost, úchylka šilhání a další. Ortoptistka u dítěte zjišťuje patologii binokulárního vidění nebo provádí ortoptická či pleoptická cvičení na doporučení oftalmologa.

Délka jednotlivých pleoptických a ortoptických cvičení je přímo závislá na míře postižení oka a v neposlední řadě i na věku a schopnostech dítěte.

Konečným výsledkem by pak mělo být nejen kosmeticky přijatelné postavení očí, dokonalá zraková ostrost, ale hlavně plné obnovení všech funkcí oka včetně prostorového vidění.

Všechna ortopticko-pleoptická cvičení jsou založena především na spolupráci dětí a rodičů s ortoptistkou.

Včasný záchyt šilhání a tupozrakosti pediatrem, ale především všímavost rodičů pomáhají diagnostikovat vadu dítěte včas a zahájit další léčebný postup.

Kvalita vidění je důležitým faktorem kvality života v jakémkoliv věku. Proto včasná náprava jakéhokoliv problému týkající se kvality vidění, je velice důležitá. U dětí má pozdní diagnostika bez následné péče zásadní vliv na jejich vzdělání a pozdější uplatnění, neboť většina lidských činností klade na kvalitu vidění vysoké nároky.

separator-stacionar

Péče o děti se strabismem a amblyopií

Strabismus

U strabismu se pomocí tzv. oční rehabilitace snažíme zlepšit postavení očí.

Strabismus, při kterém se jedno oko dívá přímo vpřed a druhé je uchýleno dovnitř (konvergentní strabismus) cvičíme motilitu. Intenzivními pohybovými cviky ovlivňujeme funkci zevních očních svalů. Dítě pohybuje pouze očima po směru maximální akce svalu.

Strabismus, kdy se jedno oko dívá přímo vpřed a druhé je uchýleno ven (divergentní strabismus) cvičíme tzv. konvergenci. Probíhá tak, že dítě sleduje poutač, který ortoptistka opakovaně přibližuje dítěti ze vzdálenosti přibližně jednoho metru k očím tak dlouho, až se poutač rozdvojí.

Přístroje používané na našem pracovišti
Synoptofor
 • nejdůležitější diagnostický a terapeutický ortoptický přístroj. Zjišťuje stav binokulárního vidění i jeho stupně. Používá se k odtlumování a nácviku superpozice, fúze a stereopse.
synoptofor
Cheiroskop
 • odtlumování a nácviku superpozice
cheiroskop 2
Holmesův stereoskop
 • nácvik fúze a zjištění stavu stereoskopického vidění
Holmesův stereoskop
Svalový trenažér
 • cvičení pohyblivosti zevních očních svalů
svalový trenažér
Trenažér konvergence
 • cvičení konvergence u divergentního strabismu a u oslabené konvergence
trenažér konvergence
Amblyopie

Výcvik tupozrakého oka spočívá ve vyloučení "lepšího" oka z vidění. Lépe vidoucí oko je možno zakrýt náplasťovým nebo látkovým okluzorem. Léčbu doplňujeme aktivním a pasivním cvičením.

pleoptické cvičení
Aktivní pleoptická léčba

Dítě provádí různé úkony na blízkou vzdálenost za pomoci hmatu, sluchu a paměti (navlékání korálků, vypichování, obkreslování, modelování, mozaiky atd.).

K aktivní pleoptice patří i lokalizační cvičení založena na svazku:
 • oko-ruka: míčové hry
 • oko-noha: chůze po čáře, kopaná

cvičení formou hry
Pasivní pleoptická léčba
Camblerův zrakový stimulátor (CAM)
 • dítě se dívá po dobu sedmi minut tupozrakým (amblyopickým) okem na otáčející se terč Camblerova zrakového stimulátoru s černobílou šachovnicí. Léčba zlepšuje i citlivost na kontrast, která je u amblyopie snížena.

cam

Makulotest
 • upevnění centrální fixace tupozrakého oka. Tento program je součástí digitálního synoptoforu, k dráždění se využívá Haidingerův svazek.
Haidinger-lecba-amblyopie
Červený filtr
 • oblast nejostřejšího vidění na sítnici - fovey, obsahuje převážně čípky a je citlivější na červené světlo - použití červeného filtru na amblyopické oko.

Léčba tupozrakosti pomocí přístrojů

Lokalizátor
 • zakrývání světel různých velikostí
lokalizátor
Korektor
 • obtažení obrázku kovovou tužkou, při přetáhnutí se zobrazí světelný nebo zvukový signál