top-jesle

Úvod  >  Co potřebujete vědět...  >  Všeobecné zásady provozu
PDF
Tisk
Email

Všeobecné zásady provozu

 1. Před každodenním převzetím dítěte zajišťuje dětská sestra příslušného oddělení, zda proti přijetí dítěte do dětského kolektivu není námitek z hlediska zdravotního (zdravotní filtr), zejména z důvodu vzniku a šíření přenosných nemocí v zařízení.
 2. Rodiče jsou povinni při ranním předáváním hlásit jakoukoliv změnu zdravotního stavu svého dítěte.
 3. Rodiče přivádějí dítě do zařízení a osobně ho předávají na oddělení zdravotní sestře nebo vychovatelce.
 4. Ranní příjem dětí končí v 8 hodin. Pokud rodiče dítě neomluví z docházky do 8 hodin, dítěti se započítá stravné, jako kdyby bylo v zařízení přítomno.
 5. Dítě přivádějí a odvádějí ze zařízení rodiče nebo jiná osoba, kterou rodiče dítěte tímto úkolem písemně pověří.
 6. Pokud se dítě vrací po nemoci, předkládá se potvrzení o zdravotním stavu vždy. Vrací-li se dítě po jiné absenci, potvrzení se předkládá, jestliže absence trvala déle než jeden týden.
 7. Poledního spánku využívají děti obou pracujících rodičů. Děti matek na mateřské dovolené jen v případě, pokud to dovolí provoz a kapacita oddělení.
 8. Při příjmu dítěte do zařízení uhradí rodiče poplatek v částce 1 000,- Kč, při 5 denní docházce 500,- Kč. Tento poplatek slouží jako záloha za stravné v daném kalendářním měsíci. Při odhlášení dítěte ze zařízení a uhrazení všech pohledávek bude tento polatek vrácen.
 9. Neinvestiční poplatek za kalendářní měsíc při denní docházce činí 300,-Kč, při docházce na 5 dnů v měsíci 150,-Kč. Poplatek se hradí i v případě, že dítě daný měsíc do zařízení nenastoupí. Tento poplatek činí 150,-Kč, jako při docházce na 5 dnů v měsíci. Od neinvestičních poplatků jsou osvobozeny děti s očními vadami.
 10. Rodiče platí za stravné dětí na základě vyplněné složenky, kterou obdrží vždy na začátku následujícího měsíce od zdravotní sestry nebo vychovatelky. Složenka je splatná vždy do 15. dne příslušného měsíce.
 11. V případě nezaplacení stravného v řádném termínu bude na jeho úhradu použita složená záloha.

separator-stacionar

Rady rodičům - co s sebou do školy

 1. bačkůrky s pevnou podrážkou - z bezpečnostních důvodů je nutné mít obuv zpevňující kotník, v žádném případě nedávejte dětem boty typu cross do třídy ani na zahradu!
 2. slabší kalhoty (legíny, tepláky) na převlečení do tříd, respektujte schopnost samobsluhy vašeho dítěte - nezatěžujte množstvím knoflíků na košilích apod.  Ve třídě probíhají rozcvičky a větší množství pohybových aktivit - nedávejte děvčátkům sukýnky a šatičky.
 3. tepláková souprava nebo slabší kalhoty na pobyt venku - uložené v sáčku a zavěšené na značce dítěte v šatně
 4. spodiní prádlo, ponožky a tepláčky (náhradní) - v sáčku
 5. pyžamo nebo noční košilka - v pondělí si jej dítě přinese a v pátek odnáší domů na vyprání
 6. hřeben s dírkou - abychom jej mohli pověsit na háček
 7. nedávejte dětem prstýnky, řetízky, náramky, ani jiné ozdoby na krk či ruce - museli bychom je při příjmu dítěte sundávat a mohlo by dojít k poškození či ke ztrátě


Bačkůrky - pevné, uzavřené (bačkůrky nemají přezeky), ne pantofle

Vhodné a pohodlné oblečení - bez komplikovaného zapínání, kšandiček, pásků, které dítě nezvládá samo obsluhovat. Předcházíme tím stresu dítěte z nehod při nedoběhnutí na WC - vždyď ve školce je toho pro něj tolik nového a zajímavého k prozkoumání, že se snadno zapomene na včasný odchod na toaletu. I v situacích, kdy se oblékáme na vycházku, či ke cvičení může docházet ke zklamání dítěte z nezvládání těchto úkonů stejně, jako to umí jeho kamarádi. I malé děti si toto dobře uvědomují a my chceme z dítěte společně vychovat zdravě sebevědomého a šikovného jedince. Podporujte proto jeho schopnosti i adekvátním oblečením. Pak Vaše díte tyto věci bude vykonávat samo, rádo a postupně si ovojí i složitější postupy.

separator-stacionar