top-jesle

Režim dne je orientační, každá třída si jej upravuje dle věku a potřeb dětí.


6:00 -  8:00     Příchod dětí

Volná hra dětí - využíváme bohatě vybavené koutky.

separator-stacionar


8:00 -  8:30     Ranní kruh     

Symbol rovnosti a sounáležitosti mezi všemi dětmi. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, vyjádřily své pocity a zážitky. Společný kruh je také místem pro nácvik nových písní, básní, místem pro poslech pohádek nebo řešení problémů, které se vyskytnou při společných činnostech dětí.

separator-stacionar


    
 8:30 -  9:00     Hygiena a příprava na svačinu

Děti jsou vedeny k samoobsluze. Podle věku a samostatnosti mají děti možnost nabrat si tolik jídla, kolik sní. Také pitný režim je vyřešen tak, aby se mohly děti samy obsloužit, kdykoliv mají žízeň.

separator-stacionar


    
 9:00 - 10:00     Řízená hra

Formou prožitkového učení, respektujeme RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Dle ročního plánu, který je rozpracován do jednotlivých témat. Obsahem jsou činnosti rozvíjející oblast sociálně-kulturní, biologické, psychologické a interpersonální.
10:00 - 11:00     Pobyt venku
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Vycházky nám umožňují poznávat přírodu a naše okolí. Pobyt na zahradě slouží k tělovýchovným aktivitám.

separator-stacionar


    
11:00 - 11:20     Hodnotící kruh

Opět se sejdeme v kruhu, abychom zhodnotili jak se nám pracovalo, co nového jsme se naučili a co nás nejvíce zaujalo.

separator-stacionar


11:20 - 12:00     Hygiena a příprava na oběd

Dle věku si děti mohou samy chystat prostírání a rozdávat příbory. Stejně jako při svačině si určují, zda chtějí menší porci jídla. Vedení k hygienickým návykům a estetice stolování je samozřejmostí.

separator-stacionar


12:00 - 14:00     Polední odpočinek

Děti, které nejdou po obědě domu se ukládají na lehátku k odpočinku. Tato doba je též využívána k relaxaci na masážním vodním lůžku. Je tolerována snížená potřeba spánku, děti pak provozují tiché činnosti u stolečků místo odpočinku na lůžku.separator-stacionar
    
14:00 - 14:30     Odpolední svačina
14:30 - 16:30     Volná hra

Za příznivého počasí v letním období opět využíváme prostory zahrady nebo spontánní aktivity ve třídě, rozcházení dětí domů.