crpp-top-foto

Úvod  >  O nás

delici-linka

Posláním rané péče je:

Poskytovat na území Karlovarského regionu bezplatnou terénní službu se zaměřením na pomoc a podporu dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození  do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.

Sociální služba usiluje o snižování negativního vlivu zdravotního handicapu dítěte. Raná péče posiluje kompetence a snižuje závislost na sociálních systémech. Vytváří pro rodinu a dítě podmínky pro sociální integraci.

 downboydelici-linka

Cíle rané péče:

 • podpora rozvíjení schopností dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby
 • pomoc při vytváření stimulujícího prostředí
 • poskytování sociálního, pedagogického, psychologického poradenství v  rodině
 • pomoc s přípravou pro vstup dítěte do předškolního a školního zařízení
 • aktivní zapojování rodiny do běžného života a pomoc při uplatňování práv
 • poskytuje základního sociální poradenství

delici-linka 

Raná péče poskytuje tyto základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

delici-linka 

Cílovou skupinou  jsou rodiny s dětmi s mentálním postižením, kombinovaným postižením, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku  nepříznivé sociální situace ve věku od 0 – 7 let .

Downsyndrome 

delici-linka

Služba je poskytována ZDARMA v rodině dítěte, tedy v přirozeném prostředí  dle požadavku a potřeb dítěte a  jeho rodiny, v rozsahu těchto úkonů: 

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním
 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí
 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
 • vzdělávání rodičů formou individuálního poskytování informací a zdrojů informací, seminářů
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora a pomoc při vyžívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

3) sociálně terapeutické činnosti

 • psychosociální podpora formou naslouchání
 • podpora výměny zkušeností

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, po případě obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte
 • doprovod na jednání (k lékaři, na úřad apod).

Kapacita :  25 klientů

delici-linka

 

Sledujte nás i na facebooku

Online

Právě připojeni - hostů: 43 

Patroni

puma Cipísek a lidské mládě Marcelka

 Puma Cipísek z cirkusu Jo-Joo a lidské mládě Marcelka. 

Patroni

tygrik-bobo

 Tygřík Bobo s laskavým souhlasem majitele cirkusu Jo-Joo, který přináší dětem po celé republice mnoho radosti. 

Partnerský web

p-pece-v-kk