separator-beruska

Baby klub složí pěstounským rodinám na podporu zdárného adaptačního procesu nově příchozích dětí do PP. Toto období je velice náročné a citlivé, a proto vyžaduje maximální pozornost. Baby kluby podporují všestranný rozvoj dané cílové skupiny, jsou tématicky zaměřeny na péči a výchovu o dítě od 0 do 6 let. Na setkáních se pracuje interaktivní formou, kde se pojí individuální konzultace a skupinové diskuze, s odbornou literaturou. Cenným přínosem jsou poznatky, zkušenosti, dojmy pečujících osob a jejich vzájemné sdílení v kontextu posilujícího a bezpečného zázemí. Činnost Baby klubu má za cíl pomáhat co nejlépe naplňovat nejlepší zájem dítěte.

separator-beruska

Úvod  >  Baby kluby

Centrum rozvoje pěstounské péče otevřelo v únoru klub, který je určen malým dětem vyrůstající v pěstounských rodinách, ve věku 0 až 5 let. Baby klub chce umožnit těmto rodinám vyjít z izolace a prožívat volný čas s dětmi aktivně. Rovněž dostat se mezi ostatní pěstouny, poznat nové přátele, ukázat své dovednosti, něčemu se přiučit, postěžovat si na svá trápení a starosti všedních dnů, poveselit se při společném vyprávění, co už které dítko zvládá a vzájemně si vypomoci. Náš Baby klub se dále věnuje společným činnostem z různých oblastí - pohybové, hudební, výtvarné. Tyto činnosti jsou přizpůsobené věku a zájmu dětí, tak aby podporovaly rozvoj osobnosti dítěte a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji. Děti mezi sebou rovněž navazují kontakty, jsou nenásilnou formou seznamováni s novým prostředím, pravidly, jinými dospěláky, ale hlavně jsou v pravidelném kontaktu se svými vrstevníky. Pěstounské rodiny se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní v prostorách Centra, Karlova ulice 17 v Chebu, kde je naším hlavním cílem společně prožité odpoledne, zpívání, tancování a další činnosti, které děti zajímají, baví a pomáhají k rozvoji tvořivosti dětí. Veliký dík patří paní Haně Dobré, která této aktivity se aktivně ujala. Jelikož je rovněž pěstounkou, velmi citlivě vnímá problematiku náhradní rodinné péče a vychází vstříc potřebám, které sebou pěstounská péče nese.

Tým CRPP

 

 

Od 16:00 do 18:00 v Karlově ulici 17 v Chebu.

Pro děti od 0 do 5 let a jejich pěstouny.

Program:

  • Seznámení se a poznávání se
  • Dovádění
  • Zpěv
  • Tanec

Akce je určena pro pěstouny, kteří mají uzavřenou platnou dohodu s Centrem rozvoje pěstounské péče.

Těšíme se na Vás.

 

separator-beruska

Pozvánka

Dne: 18. září 2017 /pondělí / od 9.30 - do 11:30 hod.

na klubové setkání

„BABY KLUB“ - pro děti do 5 let věku

s Mgr. Márií Adamkovičovou (psychoterapeut a arteterapeut)

Místo konání: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Ch Místo eb, CRPP

Trápí vás různé otázky, které se týkají psychického a emočního vývoje dítěte? Je něco, s čím si nevíte rady a potřebujte pomoc? Nebo chcete „jenom“ zrelaxovat a načerpat novou sílu a inspiraci do života?

Na klubových setkáních získáte prostor, kde si můžete "provětrat" svoje myšlenky a pocity, odreagovat se od stresu a napětí a případně se také můžete podívat na svá aktuální životní témata hravou a tvořivou formou. Dále Vám setkání můžou pomoct zorientovat se v dítěti a případně zjistit, jak co možná nejlépe podpořit jeho všestranný rozvoj.

Sami si můžete vybírat témata, která vás zajímají.

 

separator-beruska

Pozvánka

Dne: 15. 2. 2017

na čtvrté klubové setkání

BABY KLUB“ - pro děti do 5 let věku

S  psycholožkou, Mgr. Petrou Píseckou

Místo konání: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb, CRPP

Čas: V dopoledních hodinách: od 9.30 - do 11:30 hod.

Trápí vás různé otázky, které se týkají psychického a emočního vývoje dítěte? Je něco, s čím si nevíte rady a potřebujte pomoc?

Na klubových setkáních se bude - společně s Vámi a  dětmi -pracovat podnětnou, zábavnou, tvůrčí formou. Cílem je pomoci Vám se zorientovat v dítěti, ukázat Vám, jak co možná nejlépe podpořit jeho všestranný rozvoj za pomoci vhodných podnětů a stimulačních technik.

Sami si budete vybírat témata, která vás zajímají.

 


Sledujte nás i na facebooku

Partnerský web

p-pece-v-kk